02-01-07

De Discus of Tussenwervelschijf

De discus

 

De wervellichamen van de 24 bovenste wervels zijn verbonden door tussenwervelschijven (disci). Deze schijf die tussen elk van de wervels ligt laat een geringe beweeglijkheid van de wervels ten opzichte van elkaar toe. Deze tussenwervelschijven fungeren voornamelijk als schokdempers.

 

discus

De Discus

 

De discus bestaat uit een nucleus pulposus: een centrale gelatineuze kern. Rond deze nucleus bevindt zich de annulus fibrosus: een netwerk van vezels. Deze vezels zijn speciaal georiënteerd om maximaal te kunnen weerstaan aan de verschillende belastingen op de discus, zoals torsie, compressie, voor-achterwaartse bewegingen en latero-laterale bewegingen.

  

discus bewegingen

Bewegingspatroon v/d nucleus pulposus

 

Bij jonge personen vertegenwoordigen de disci één vierde van de hoogte van de totale wervelkolom. Bij het ouder worden vermindert de dikte van de disci significant door waterverlies en collaps. De discus is vooraan dikker dan achteraan, waardoor de lumbale lordose ontstaat. De dikte van de discus neemt toe van craniaal naar caudaal (boven naar onder).

 

Daar de tussenwervelschijf niet doorbloed is, is zij onderhevig aan een relatief snelle degeneratie.

De discus ondergaat eveneens veranderingen in de loop van de dag. Zo is hij door de aanhoudende belasting 's morgens groter dan 's avonds. Een goede nachtrust is noodzakelijk voor een optimale vorm van de discus bij het opstaan.

De Wervels

De wervels bestaan aan de voorzijde uit een wervellichaam (corpus). Daarachter is een opening voor het ruggenmerg. Het ruggenmerg wordt aan de achterzijde omsloten door een wervelboog. Het is door deze opening aan de achterzijde van iedere wervel dat het ruggenmerg met alle zenuwbanen loopt en is dus van vitaal belang voor een goed functionerend lichaam.

wervel

 Bouw v/d wervel

01-01-07

De Wervelkolom

De wervelkolom heeft een dubbele S-vorm: een cervicale en lumbale lordose en een dorsale en sacrale kyfose.

Mogelijke statiekafwijkingen zijn een toename van de lordose of de kyfose (resp. hyperlordose en hyperkyfose), een afname van de krommingen (flat back) en scoliose (abnormale S-vorm in het frontale vlak)

 

skoliose

Kyfose, Lordose en Scoliose

 

De wervels omsluiten het ruggenmerg en worden zelf omgeven door ligamenten en spieren. De 24 bovenste wervels zijn verbonden door tussenwervelschijven oftewel disci.

De Bouw v/d Wervelkolom

Anatomie

 

De wervelkolom

 

Het skelet van de romp wordt gevormd door de wervelkolom, waaraan de ribben zijn vastgehecht. Aan de voorzijde van het lichaam zitten deze op hun beurt vast aan het borstbeen. De wervelkolom rust in haar geheel op het bekken, en is opgebouwd uit 33 wervels, die als blokken op elkaar gestapeld zijn. De wervelkolom omvat 7 cervicale of halswervels, 12 dorsale of rugwervels, 5 lumbale of lendenwervels, 5 sacrale of heiligbeenwervels (die onderling vergroeid zijn tot één geheel) en helemaal onderaan het os coccyx of stuitbeen (bestaande uit 4 vergroeide elementen).

Strikt genomen zijn er dus 26 actieve wervels.

 

wervelkolom1

 Bouw v/d wervelkolom