10-02-07

Enkele Richtlijnen van de Rugschool en Tiltechnieken

1. Belangrijk hierbij is het onevenwicht tussen de belasting die men oplegt aan zijn rug en de fysieke belastingsgraad ervan.

* belasting: is onder andere afhankelijk van het te tillen gewicht, de duurtijd, de til-frequentie, de werkhouding, de aan- of afwezigheid van hulpmiddelen, de ergonomische lay-out van de werkpost, …

* belastingsgraad: een fit persoon kan een hogere fysieke belasting aan;

- factoren die de belastingsgraad positief beïnvloeden: athletisch persoon, regelmatige afwisselende bewegingen, goed slaapsysteem (bed & matras), dynamisch zitten (oa. balansstoel), …

- factoren die de belastingsgraad negatief beïnvloeden: bewegingsarmoede, onaangepast schoeisel of kledij, roken (slechtere voeding van de discus), stress, zwangerschap, depressie, obesitas, hogere leeftijd (osteoporose), …

2. Indien mogelijk, trachten tillen te vermijden of last te verminderen

- Voorwerpen verschuiven in plaats van te tillen, vb. stoel, tafel,…

- Gebruik van ergonomische hulpmiddelen, vb. steekwagen, takel, …

- Bij manipulatie, voorwerpen kantelen in plaats van opheffen.

- Voorwerpen met handgrepen zijn makkelijker hanteerbaar

- Zware (>23kg) of grote voorwerpen met meerdere personen tillen.

- Indien mogelijk, steunname op vast voorwerp (tafel,…)

3. Attentie: de weg vrij !

- Is het te tillen voorwerp makkelijk bereikbaar?

- Geen hindernissen op het traject, vb. gesloten deur, te smalle doorgang,…

- Hebben de personen die tillen voldoende zicht over het voorwerp?
  (trap, drempel,..)

4. Tilprincipe: uw rug is BROS

- B
enen buigen, heffen met de knieën.

- Rechte rug, behoud van de natuurlijke krommingen.

- Omvatten van de last, korte lastarm.

- Stabiel steunvlak, gespreide voeten & stevig schoeisel.


5. Toepassen van ergonomische driehoek:

- Aangepaste lay-out van de werksituatie, ev gebruik van tilhulpmiddelen

- Lichaamshouding aanpassen

- Compensatiebewegingen

09-01-07

Bevorderende factoren: Risicogroepen & Belasting

Risicogroepen:

Er zijn bepaalde risicogroepen of risicoberoepen waarbij bepaalde werkhoudingen en werkbewegingen een negatieve invloed hebben op de rug.

Zulke slechte houdingen en bewegingen zijn bvb. voorwaarts buigen en draaien t.h.v. de rug, hyperextensie (overstrekking), onverwachte en plotse bewegingen, langdurig voorovergebogen houding, zwaar lichamelijk werk en tilwerk, stresserende beroepen

 

Belastbaarheid van de rug:

 

Wat kan een bepaalde persoon zijn rug aan van belasting? Iedereen heeft immers een bepaalde limiet, als hier overgegaan wordt zal men last krijgen in de rug. De mate van belastbaarheid van de rug is sterk afhankelijk van verschillende factoren:

  • Niet te beïnvloeden factoren: zoals leeftijd, constitutie, geslacht (mannen zijn 30% sterker dan vrouwen), ziekte,...
  • Wel te beïnvloeden factoren: algemene conditie, ingesteldheid, leefwijze, werkklimaat en werkomstandigheden, sociale en psychische druk,...