02-01-07

De Wervels

De wervels bestaan aan de voorzijde uit een wervellichaam (corpus). Daarachter is een opening voor het ruggenmerg. Het ruggenmerg wordt aan de achterzijde omsloten door een wervelboog. Het is door deze opening aan de achterzijde van iedere wervel dat het ruggenmerg met alle zenuwbanen loopt en is dus van vitaal belang voor een goed functionerend lichaam.

wervel

 Bouw v/d wervel