09-01-07

Typische situatie in de verzorgingssector

De rugklachten zijn in de verzorgingssector duidelijk hoger dan in veel andere werksituaties.

nurse

 

 

Enkele aandachtspunten zijn:

Ø      Er zijn veel vrouwelijke verplegende en verzorgenden.

De bijzondere kwetsbaarheid van de verzorgende is vaak het gevolg van een onvoldoende voorbereiding naar bepaalde taken toe.

Onwetendheid: men weet niet altijd wat correct is, is een menselijke eigenschap. De macht der gewoonte!

 

Ø      Er worden hoge eisen gesteld wat belasting betreft.

  1. het "object" dat men verplaatst heeft specifieke kenmerken: het gaat om een "mens" en dat is meer dan een menselijk lichaam.

De plasticiteit en de mobiliteit van de anatomische segmenten maken van het lichaam een moeilijk vervormbare structuur;

+  Het gemiddelde lichaamsgewicht van de patiënt ligt vaak boven dat van de verzorger

+  De lichaamsvorm: er is vaak gebrek aan vaste aangrijpingspunten.

+  Omvang en lengte: vaak moeilijk voor verzorgenden met een kleine gestalte

+  De patiënt reageert, ageert: hij kan pijn hebben, kan angstig zijn, kan tegenwerken, kan onvoldoende meewerken,…

+  We houden rekening met letsels, handicaps, apparatuur, aandoeningen, de zieke kan zich bevuild hebben,…

+  De onderlaag is vaak onstabiel, de ergonomie laat te wensen over, bvb. thuis situatie…

 

  1. De strijd tegen bedlegerigheid en het zoeken naar mogelijkheden voor snel ingezette en intensieve mobilisatie verhogen de fysieke belasting
  2. Er moeten vaak zware verplaatsingen gebeuren op korte tijd ("spitsuren" in het dagschema, de tijdsdruk,…)
  3. De zorgbehoeften van de patiënt zijn groot.

Ø     Wij moeten problemen voorkomen:

Bvb.:

  • Het gevoel van onzekerheid en gebrek aan vertrouwen van de patiënt.
  • Het gebrek aan comfort bij de patiënt.
  • De "zogenaamde sterkste" verzorgenden moeten niet altijd het zwaarste werk doen.