02-01-07

De Wervels

De wervels bestaan aan de voorzijde uit een wervellichaam (corpus). Daarachter is een opening voor het ruggenmerg. Het ruggenmerg wordt aan de achterzijde omsloten door een wervelboog. Het is door deze opening aan de achterzijde van iedere wervel dat het ruggenmerg met alle zenuwbanen loopt en is dus van vitaal belang voor een goed functionerend lichaam.

wervel

 Bouw v/d wervel

01-01-07

De Bouw v/d Wervelkolom

Anatomie

 

De wervelkolom

 

Het skelet van de romp wordt gevormd door de wervelkolom, waaraan de ribben zijn vastgehecht. Aan de voorzijde van het lichaam zitten deze op hun beurt vast aan het borstbeen. De wervelkolom rust in haar geheel op het bekken, en is opgebouwd uit 33 wervels, die als blokken op elkaar gestapeld zijn. De wervelkolom omvat 7 cervicale of halswervels, 12 dorsale of rugwervels, 5 lumbale of lendenwervels, 5 sacrale of heiligbeenwervels (die onderling vergroeid zijn tot één geheel) en helemaal onderaan het os coccyx of stuitbeen (bestaande uit 4 vergroeide elementen).

Strikt genomen zijn er dus 26 actieve wervels.

 

wervelkolom1

 Bouw v/d wervelkolom